Thì thầm

Bé hai tuổi rất thích thú khi nghe thì thầm bên tai và rất tự hào khi bé có thể làm được như vậy.
Thì thầm giúp bé biết điều chỉnh giọng nói, một khía cạnh quan trọng để ý thức về âm thanh. Nó còn giúp bé biết tập trung cao độ.
Thì thầm với bé điều gì đó. Ví dụ nói: "Chúng ta vỗ tay nhé".
Nói bé thì thầm lại điều gì với bạn.
Tiếp tục thì thầm bên tai với nhau cho đến khi bé hiểu cách tạo ra giọng nói rất nhẹ nhàng

Các bài khác