Trò thỏ con

- Đọc bài thơ sau và đồng thời làm các động tác:

     Thỏ con trong hang (nắm tay lại giấu ngón cái vào lòng bàn tay)

     Cáo đến tìm mồi (dùng tay kia gõ lên nắm tay)

     Thỏ con sẵn sàng (vẫn gõ lên nắm tay)

     Nhảy ngay vào bụi! (bật nhanh ngón cái ra khỏi các ngón tay kia)

 

Lặp lại trò chơi và khuyến khích con bắt chước động tác.

Các bài khác