Kéo đẩy

Trẻ em thích đẩy đồ vật. Bé thích xem những chuyển động và biết rằng mình đã đẩy đồ vật đi được.
Trò chơi kéo đẩy khiến bé cảm thấy mạnh mẽ và tự chủ. Đó là phương cách tuyệt vời giúp bé phát triển lòng tự tin và hợp tác.
Chọn nhiều thứ để bé tập đẩy hoặc kéo. Chỉ chọn vật nào rất nhẹ như thú nhồi bông, xe nhựa, đồ lắp ráp.
Đếm "Một, hai, ba, đẩy!" và đẩy vật đó.
Làm lại và khuyến khích bé cùng đẩy.
Đếm "Một, hai, ba Kéo!" và kéo vật đó lại
Làm lại và khuyến khích bé cùng kéo.

Khi bé cứ bập bẹ từ "đẩy" hoặc "kéo"suốt ngày nghĩa là bé rất thích trò chơi này!

Các bài khác